Els Murs d’Europa

Fotografia: Manu Gómez

Fotografia: Manu Gómez

RE-FUGI retrat de l’elixi urbà

Expo3Refugi

El efecto instantáneo
@Crónica21 en Instagram.

Expo 2 Crònica21

Enfocadets al Gòtic: i tu, quina cara faries?

Fotografia: Alí

Fotografia: Alí